HTC vừa chính thức giới thiệu chợ ứng dụng thực tế ảo của riêng mình với tên gọi: Viveport.