Bạn nghĩ sao về việc một lần nữa thấy thú cưng của mình "sống lại" và bay lượng xung quanh?