Công ty Penda đang có ý tưởng xây dựng một nhà cây chỉ với tre và dây thừng, có thể cung cấp chỗ ở cho 20.000 người trong tương lai.