Có vẻ như đây mới thực sự là phiên bản cao cấp nhất của Samsung Galaxy Note7.