Vị CEO này cho rằng "người Việt cần liên minh để bắt cá lớn ngoài kia".