Tưởng chừng như không có sự sống ở trong cái hang độc hại và đầy acid này, các nhà khoa học ngạc nhiên vì những phát hiện trong đó.