Dự kiến, đội máy bay chở hàng của Amazon sẽ có 40 chiếc.