Giá bán bị cho là hơi cao so với dự đoán, yếu tố hiệu năng trên giá thành vì thế mà giảm sâu.