Ông Ngô Quốc Bảo, Giám Đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, hệ thống FPT Shop dự báo doanh số Galaxy Note7 sẽ tốt hơn nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm khi ra mắt.