Có lẽ kinh doanh smartphone gặp quá nhiều khó khăn, nên BlackBerry buộc phải kiếm tiền bằng cách thức này.