Đây là lần đầu tiên Apple sử dụng tiền thưởng đế khuyến khích mọi người phát hiện lỗi.