Màu xanh deep blue mới có vẻ như sẽ không hợp với một sản phẩm cao cấp như iPhone 7.