Trái với lời khuyên thường thấy về bảo mật, các chuyên gia và những nghiên cứu mới đây cho thấy việc bắt buộc thay đổi mật khẩu thường xuyên có thể gây hại cho an ninh mạng.