Trong môi trường làm việc năng động hiện nay, công việc đòi hỏi chúng ta phải di chuyển liên tục khắp nơi trong khi các thiết bị để hỗ trợ công việc, ví dụ như máy in, lại nằm cố định ở 1 chỗ, điều này khiến chúng ta gặp trở ngại trong in ấn khi đang ở bên ngoài.