Một tính năng mới xuất hiện trên phiên bản Anniversary Update.