Một đoạn video ngắn mới được đăng tải trên Vimeo và Reddit cho chúng ta thấy những góc cạnh đầu tiên của chiếc camera Hero 5.