Những chỉ trích mà Rotten Tomatoes có vẻ như là quá sức chịu đựng với các fan.