Nếu họ thành công, đây sẽ là nhóm đặt trên lên Mặt Trăng thứ 4 kể từ khi con người bắt đầu khám phá vũ trụ.