Theo dự đoán của Digitimes nhu cầu chip nhớ trong Quý 3/2016 sẽ tăng do nguồn cung giảm. Trong khi đó, iPhone tiếp theo sẽ có 3GB RAM.