Các sếp của gã khổng lồ phần mềm đang rất muốn người dùng bỏ Chrome để sử dụng Edge.