Nếu như không sớm thay đổi, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa các sản phẩm cộp mác "Made In Japan" sẽ vắng bóng hoàn toàn trên thị trường.