Một nhóm các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng tin tặc có thể theo dõi người dùng qua thông tin về thời lượng pin trên thiết bị di động hoặc laptop.