Thêm một bước đi quan trọng nữa đến từ cường quốc của công nghệ trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất tự động hóa.