Đúng như người ta nói, dòng sản phẩm Galaxy Note của Samsung là nơi hoàn thiện các công nghệ.