Chuyện các công ty tung sản phẩm “cạnh khóe” đối thủ xưa nay không hiếm nhưng vụ việc này lại có sức hút lớn hơn bởi trước đó Facebook cũng đã có một lịch sử dài dòng chuyên đi cóp nhặt các tính năng của Snapchat sau những nỗ lực mua lại không thành.