Hiện nay, các nhà sản xuất mới chỉ khai thác được tiềm năng ban đầu của công nghệ cảm ứng đa chạm (multi-touch) với các cử chỉ đơn giản và quen thuộc như swipe, pinch, zoom hay xoay.