Đây chính là công nghệ đã giúp Samsung tăng cường gấp đôi khả năng bảo mật thiết bị của mình.