Giảm cân vào thời điểm đầu nhưng bạn có thế tăng cân trong dài hạn.