Với thương vụ Didi thâu tóm Uber Trung Quốc, CEO của Grab tin rằng công ty ông có thể lập lại điều này tại thị trường Đông Nam Á.