Hàng loạt tài khoản của giám đốc điều hành công ty Niantic - John Hanke - bị tin tặc tấn công và nắm quyền kiểm soát.