TV là một phương tiện giải trí gần như không thể thiếu với mỗi gia đình. Từ một thiết bị thu hình đơn thuần, sau gần 100 năm ra đời, “quyền năng” của TV đã phát triển vượt trội và đầy bất ngờ. Hãy thử khám phá!