Những căn nhà này có diện tích chỉ dưới 50m2, một số còn có diện tích chỉ 10m2, nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho chủ nhà.