Hiện tại Overwatch được bán với giá thấp nhất là 40 USD.