Khi chưa có sự xuất hiện của đĩa cứng thì đầu băng từ là một trong những thiết bị "nhà nào cũng có". Tuy nhiên trải qua hàng chục năm, nó đã dần đi vào dĩ vãng.