Căn nhà này là xưởng gốm của nghệ nhân Lê Đức Hạ ở tỉnh Quảng Nam.