Sự việc này có liên quan tới vụ website của Vietnam Airline bị hacker tấn công và đánh cắp dữ liệu.