Công ty chuyên về lĩnh vực hàng không vũ trụ nổi tiếng Lockheed Martin vừa phát triển một con nhện robot có khả năng bò khắp khí cầu để tìm các lỗ nhỏ và tự động vá chúng lại.