Mặc dù chúng ta chỉ cần nhập Apple ID vào ứng dụng của 1 bên khác, nhưng dù sao thì việc này vẫn tiềm ẩn nguy cơ vô cùng lớn.