Lý do thực sự khiến Tim Cook yêu Pokemon Go đến vậy cũng là vì nó đã trở thành minh chứng cho đường hướng đúng đắn của Apple.