Đừng bao giờ coi thường sức mạnh tiềm tàng của những vật dụng quen thuộc hàng ngày nhé.