Samsung Đức vừa chia sẻ video quay lại cảnh họ thử nghiệm thời lượng pin của một số smartphone cao cấp hiện nay trên thị trường. Kết quả, Galaxy S7 đã xuất sắc đánh bại phần còn lại.