Xiaomi sẽ nhảy vào thị trường thực tế ảo, cùng với những ông lớn như Google, Facebook, Samsung hay HTC.