Mời độc giả chiêm ngưỡng bộ ảnh Sài Gòn được nhào nặn bởi bàn tay phù thủy Prisma.