Có vẻ như Apple cần nỗ lực hơn nữa với mẫu iPhone 7 để vực dậy doanh số.