Trong những tháng trước, giới báo chí đã đưa tin rằng Apple đang nói chuyện với hãng sản xuất xe như BMW và Daimler, đó cũng có thể là lí do Apple muốn kéo Dodge về để giúp đỡ chuyện ngoại giao.