Thực tế, mối đe dọa trên được các nhà khoa học về môi trường lo ngại từ năm 1992, tuy vậy nó sẽ còn tồi tệ hơn nhiều do mùa hè khô hơn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.