Chắc hẳn cho tới thời điểm hiện tại và tương lai xa nữa, sẽ khó có thể xuất hiện một công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ nào đủ sức đánh bại hoàn toàn SpaceX trên mọi khía cạnh.