Nghe hấp dẫn nhỉ, thế này thì khỏi cần phải đi học luôn!