Airbus đang thử nghiệm dùng drone để thay thế con người trong quá trình kiểm tra các máy bay của hãng.