Không chỉ thay đổi về giao diện, mà ứng dụng Messenger mới còn được bổ sung thêm một số tính năng như Like câu chat, xóa tin nhắn và hình ảnh đã gửi.